* Free First Class Shipping! *
Double Petal Earrings

Double Petal Earrings

Regular price $162.00 Sale

Sterling 2/5" x 1 1/8" x 1/8"